Footer hy

Footer hy

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցը գործում է 2007 թվականից (մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1999թ․-ին) և միակ հաստատությունն է, որն ունի Ֆրանսիայի Ազգային կրթության նախարարության լիցենզավորում և ճանաչված է Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև կնքված միջպետական համաձայնագրով։