Logo

Ուսումնական վարձ

Բլեզ Պասկալ տարեկան ուսման վարձ 2019-2020 ուստարի

810 000 ՀՀ դրամ

Կրթահամալիրին փոխանցված ուսման վճարների գումարները չեն կարող վերադարձվել, և յուրաքանչյուր սկսված եռամսյակ ենթակա է ամբողջական վճարման։ ​Ամսավճարը՝ դպրոցի կողմից տրամադրվում է ծնողի հարմարության համար և չի ազատում ամբողջ եռամսյակի վճարումից, եթե երեխան հաճախել է տվյալ եռամսյակում։