Աշխատանք

Աշխատանք կրթահամալիրում

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը կանոնավոր կերպով ընդունում է դասավանդման, վարչական և տեխնիկական անձնակազմ, ամբողջ տարվա կամ պարբերաբար փոխարինելու համար: Պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ կարգավորվող ժամկետային պայմանագրերն են:

Աշխատանքի մասին հայտարարությունները հրապարակվում են սույն բաժնում, ինչպես նաև մասնագիտացված կայքերում (օրինակ, http://enseigner-etranger.com/) կամ գործընկեր հաստատությունների կայքերում (օրինակ, https://am.ambafrance.org/): Առաջարկությունները ուղարկվում են նաև ուսումնական հաստատություններին (բուհեր, մանկավարժական ինստիտուտ և այլն):

Թափուր աշխատատեղ՝

Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ

Ֆրանսերեն լեզվի իմացությունը պահանջվում է աշխատակազմի համար հետևյալ մակարդակով՝

  • Ուսուցիչները` Ընդհանուր եվրոպական  աղյուսակի (ԸԵՎԱ) C1 մակարդակը,
  • Վարչակազմը՝ ԸԵՎԱ-ի B2 կամ C1 մակարդակ, կախված պաշտոնից,
  • Մանկապարտեզի օգնականներ `ԸԵՎԱ-ի B1 մակարդակ։