Առողջապահության և քաղաքացիական կրթության հանձնաժողով

Նպատակները․

Առողջապահության և քաղաքացիական կրթության հանձնաժողովը կատարում է հետևյալ գործառույթները.

1 ° նպաստում է քաղաքացիական կրթությանը,

2 ° առաջարկում է բռնության կանխարգելման ծրագիրը,

3 ° առաջարկում է այնպիսի գործողություններ, որոնք կօգնեն դժվարություններ ունեցող ծնողներին և պայքարում են բացառման դեմ

4 ° սահմանում է առողջապահության և սեռական կրթության ոլորտում կրթության ծրագիր և ռիսկային վարքի կանխարգելում:

Կազմը․

CESC-ն, որը ղեկավարում է տնօրենը, կրթահամալիրի  կառավարման մաս է կազմում: Այն ներառում է.

— կրթահամալիրի կրթական, սոցիալական և առողջապահական անձնակազմը.

— ուսուցչական կազմի ներկայացուցիչներ, ծնողներ և աշակերտներ, որոնք նշանակվում են կրթահամալիրի տնօրենի կողմից, Դպրոցի խորհրդի անդամների առաջարկությամբ։

Գործողության պայմաններ.

Առողջապահության և քաղաքացիության կրթության հանձնաժողովը հանդիպում է կրթահամալիրի տնօրենի նախաձեռնությամբ կամ Դպրոցի խորհրդի պահանջով: