Կրթաթոշակ

Արտերկրում գտնվող Ֆրանսիական կրթական հաստատություններում, ընտանիքները պետք է վճարեն ուսման վարձեր իրենց երեխաների ուսման համար։ Հաշվի առնելով ուսման վարձերի գումարները՝ պաշտոնական ատյանները ստեղծել են կրթաթոշակի համակարգ։  (կրթական կոդի D531-45 à D531-51 հոտվածներ )։

Դպրոցական կրթաթոշակների ընդունումը 2023-2024 ուստարվա համար սկսված է ։ Դիմումները կից փաստաթղթերով պետք է ներկայացնել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն մինչև փետրվարի 23-ը, ժամը 17։00։

Կրթաթոշակ ստանալու պայմանները

Կրթաթոշակները հասանալի են ֆրանսիացի երեխաների համար, ովքեր իրենց ընտանիքների հետ կացություն են հաստատել արտասահմանում, գրանցված են Ֆրանսիայից դուրս բնակվող ֆրանսիացիների համաշխարհային ռեգիստրում և սովորում են Ֆրանսիայի Ազգային կրթության նախարարության կողմից լիցենզավորված հաստատությունում։ Աշակերտը պետք է լինի 3 տարեկան կամ մեծ։

Խորհուրդներ

Գրանցման փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն դիվանագիտական ատյանի կամ հյուպատոսարանի կողմից կանոնակարգով որոշված ժամկետին հմապատասխան։ Կրթաթոշակի դիմումը գործում է միայն ընթացիկ ուստարվա համար թարմացվում են յուրաքանչյուր տարի։ Բացի այդ, այն անկախ է երեխայի տվյալ ուսումնական հաստատություն գրանցվելու գործընթացից։

Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Brochure d’information aux familles 2021-2022

 

Formulaire de demande 2021-2022

 

Liste de pièces justificatives 2021- 2022