Աշակերտական խորհուրդ

Կազմը․

  • կրթահամալիրի տնօրեն,
  • դասարանների աշակերտների ներկայացուցիչներ,
  • յուրաքանչյուր տարի դպրոցի խորհրդի կողմից նշանակված ուսուցչական անձնակազմի կամավոր 2 ներկայացուցիչ,
  • կրթահամալիրի վարչական, սոցիալական և առողջապահական, տեխնիկական, աշխատակից և կամավոր սպասարկող անձնակազմի 1 ներկայացուցիչ, ով յուրաքանչյուր տարի նշանակվում է դպրոցի խորհրդի կողմից,
  • այս կատեգորիայի պատկանող կրթահամալիրի ցանկացած կամավոր անձնակազմի ներկայացուցիչ կարող է նշանակվել իր համապատասխան կազմի մեջ, անկախ դպրոցի խորհրդի անդամ լինելուց,
  • աշակերտների ծնողների 2 ներկայացուցիչ։

Աշակերտական խորհրդի պարտականությունները

Աշակերտական խորհուրդը առաջարկներ է ներկայացնում աշակերտների ներկայացուցիչների վերապատրաստման վերաբերյալ:

Աշակերտական խորհրդի հետ անհրաժեշտ է խորհրդակցել հետևյալ հարցերի շուրջ.

ա) դասավանդման, դպրոցական ժամանակի կազմակերպման և կրթահամալիրի ծրագրի մշակման, ինչպես նաև ներքին կանոնակարգի մշակման կամ փոփոխման ընդհանուր սկզբունքներ,

բ) անձնական աշխատանքների կազմակերպման և աշակերտների աջակցության ընդհանուր պայմաններ,

գ) տեղեկատվություն ՝ մասնագիտական կողմնորոշման և դպրոցական և համալսարանական ուսումնառության վերաբերյալ, մասնագիտական ​​կարիերայի վերաբերյալ.

դ) առողջություն, հիգիենա և անվտանգություն և հաստատությունում աշակերտներին հատկացված տարածքների ձևավորում,

ե) սպորտային, մշակութային և արտադպրոցական գործունեության կազմակերպում:

 

Աշակերտական խորհուրդը կարող է որոշումներ կայացնել իր իրավասությունների ոլորտում: