Առողջության և անվտանգության հանձնաժողով

Դպրոցի խորհուրդը անձնակազմի առողջության, անվտանգության և աշխատանքային պայմանների հանձնաժողովին է հանձնում հետևյալ ոլորտները.

  • դպրոցական սննդի կազմակերպում,
  • աշակերտների և անձնակազմի անվտանգության կրթության ծրագիր,
  • հաստատությունում առողջության և անվտանգության պայմանների բարելավում,
  • հանձնաժողովը հետևում է աշակերտների և աշխատակիցների աշխատանքային պայմաններին,

Հանձնաժողովը․

  • այցելում է հաստատության բոլոր տարածքները,
  • կարծիք է հայտնում և առաջարկություններ անում. այդ կարծիքները վերլուծվում և ամփոփվում են,
  • որոնում է հանձնաժողովի կարծիքներին հետևողական բնույթ հաղորդելու մեթոդաբանություն ՝ հիմնված համապատասխան և օբյեկտիվ չափանիշների և ցուցանիշների վրա ՝ քանակ, հաճախություն, դժբախտ պատահարների կամ միջադեպերի բնույթն ու լրջությունը, ռիսկերի գնահատումը:
  • իրականացնում է ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ ռիսկերի բնույթի, տեղի ունեցած կամ հնարավոր վթարների, ինչպես նաև դրանց շտկման միջոցների վերաբերյալ:
  • ստեղծում է աշխատանքային խմբեր ` առանձին հարցերի շուրջ: