Տարրական դպրոց

Տարրական դպրոցն այն հիմքն է, որի վրա  կառուցվում է ուսուցումը և որը պետք է առաջնորդի երիտասարդներին որակավորման բարձր մակարդակի և պատրաստի նրանց` որպես քաղաքացիներ:

  • երաշխավորել հիմնական ուսուցում,
  • բոլորի համար հավասար հնարավորություններ և հասարակության մեջ հաջող ինտեգրում ապահովել,
  • յուրաքանչյուր աշակերտի օգնել հաղթահարել ցանկացած դժվարություն,
  • թույլ տալ բոլորին արտահայտել իրենց կարողությունները։

Ֆրանսերեն լեզվի իմացությունը, մաթեմատիկայի առաջին հասկացությունները սովորելը, քաղաքացիներ կերտելը տարրական դպրոցում տրամադրվող կրթության հիմքն են: Կարևորություն է տրվում նաև օտար լեզվին, սպորտին, գիտությանը, արվեստ և մշակույթին, ինֆորմատիկային, քաղաքացիական եւ բարոյական կրթությանը:

Տարրական դպրոցը հաշվի է առնում մշակութային և տեխնոլոգիական զարգացումն ու միջավայրը․ այն հնարավորություն է տալիս սովորել  օտար լեզու, գիտություններ, արվեստ, ինֆորմատիկա:

Դասաժամեր՝

Տարրական դպրոցի 26 շաբաթական ժամերը բաշխված են հետևյալ կերպ․

Հիմնային կրթության օղակ (CP-CE1-CE2)

Առարկաներ                                     Միջին շաբաթական տևողությունը

Ֆրանսերեն  10ժ
Մաթեմատիկա
Անգլերեն 1ժ30
Ֆիզկուլտուրա
Գեղարվեստական ուսուցում
Քաղաքացիական կրթություն**  2ժ30
Հայերեն   
Ընդամենը 26ժ

**  Շաբաթական 10 ժամ, նվիրված են ամենօրյա գործունեությանը՝ խոսելուն, կարդալուն և գրելուն, որը հիմնված է ընդհանուր դասավանդվող առարկաների վրա:

** Բարոյահոգեբանական և քաղաքացիական կրթություն` տարեկան 36 ժամ, այսինքն` շաբաթական 1 ժամ, որից 30ր-ն  նվիրված է գործնական իրավիճակներին ` բանավոր խոսքը խթանելու համար:

Ամրապնդման օղակ (CM1, CM2)

Առարկաներ                                                  Միջին շաբաթական տևողությունը

Ֆրանսերեն
Մաթեմատիկա
Անգլերեն 1ժ30
Ֆիզկուլտուրա
Գիտություն և տեխնոլոգիա
Գեղարվեստական ուսուցում
Պատմություն և աշխարհագրություն 2ժ30
Հայերեն
Ընդամենը 26ժ

 

Բազմամշակութային և բազմալեզվական ճանաչողություն

Ձեր երեխան կարող է օգտվել դպրոցի բազմամշակութային և բազմալեզու միջավայրից (ավելի քան 12 ազգությունների ներկայացուցիչներ)  : Ուսուցումը իրականացվում է ֆրանսերենով և  դասավանդում են մասնագետ ուսուցիչներ։

Ստորև ներկայացնում ենք ծնողների գործնական ուղեցույցը։

guide_pratique_des_parents_cp-cm2_227357.pdf
Ներբեռնել

Դասարաններ:

CP 6 տարեկան
CE1 7 տարեկան
CE2 8 տարեկան
CM1 9 տարեկան
CM2 10 տարեկան

 

Աշակերտների օրվա կազակերպում: