Վերապատրաստումների բաժին

Վերապատրաստումների բաժինը գործում է գործադիր տնօրենի լիազորությունների ներքո:

Կազմը.

  • գործադիր տնօրեն,
  • կառավարիչ,
  • տարրական դպրոցի անձնակազմի ներկայացուցիչ,
  • միջնակարգ դպրոցի անձնակազմի ներկայացուցիչ,

Անձնակազմի ներկայացուցիչները կամավոր աշխատակիցներ են, որոնք նշանակվում են Դպրոցի խորհրդի ընտրված ներկայացուցիչների կողմից:

Շարունակական վերապատրաստման բաժինը տարեկան մի քանի անգամ հանդիպում է և առնվազն.

  • ուսումնական տարվա սկզբին (N տարի) `N + 1 ուսումնական տարվա համար դպրոցական անձնակազմի վերապատրաստման կարիքները պարզելու և առաջնահերթություն տալու համար: Այն նաև սահմանում է թեկնածուների ընտրության չափանիշները (տարի N);
  • գրանցումների ավարտից հետո՝ գրանցման անհատական ​​հարցումները վերլուծելու և տնօրենին հաստատության ընտրված թեկնածուների ցուցակ առաջարկելու համար: Այս առաջարկը հիմնված է նախորոք համաձայնեցված չափանիշների վրա,
  • ուսումնական տարվա ավարտին` աշխատակիցների վերապատրաստումների ամփոփումը կատարելու և N + 1 ուսումնական տարվա համար վերապատրաստման առաջարկություններ կազմելու նպատակով: Այս զեկույցն ուղարկվում է տարածաշրջանի կառավարման հանձնաժողովին (CPM):