Դպրոցի խորհուրդ

Դպրոցի խորհուրդը հիմնական ղեկավար մարմինն է, որը կարգավորում է կրթահամալիրի գործունեությունը: Այն իրավասու է տարրական և միջին/ավագ դպրոցի համար: Այն պատասխանատու է հաստատության մանկավարժական և կրթական խնդիրներին վերաբերող բոլոր հարցերի համար:

Դպրոցի խորհրդի պարտականությունները.

Դպրոցի խորհուրդը հաստատում է.

 • հաստատության ծրագիրը,
 • կրթահամալիրի ներքին կանոնակարգը նախնական ​​մարմինների հետ խորհրդակցելուց հետո,
 • դպրոցական ժամերը և ուսումնական տարվա օրացույցը,
 • մասնագիտական կողմնորոշման կրթության տարեկան պլանը, 
 • աշխատակազմի վերապատրաստման ծրագիրը, 
 • տարրական-միջին/ավագ դպրոցի խորհրդի միջոցառումների տարեկան ծրագիրը,

Դպրոցի խորհուրդը քվեարկում է.

 • աշխատակազմի կազմակերպչական աղյուսակը,
 • մանկավարժական կազմակերպման մեջ փոփոխություններ կատարելու առաջարկները,
 • սպորտային և ակումբների գործունեության ծրագիրը,
 • աշխատակազմի աշխատանքային հիգիենայի և անվտանգության պայմանները,
 • հարցեր, որոնք վերաբերում են աշակերտների ծնողների ընդունմանը և տեղեկատվությանը, հաստատության կյանքին նրանց մասնակցության ընդհանուր պայմանները,
 • դպրոցական ճամփորդությունների ծրագրավորումը և ֆինանսավորումը,
 • կրթական կյանքի կազմակերպումը,
 • մանկավարժական խորհրդին ներկայացնելուց հետո անձնակազմին հատկացված հատուկ հանձնարարությունները.
 • հաշմանդամ աշակերտների ընդունելությունն ու աջակցումը,
 • դպրոցական սննդի կազմակերպում:

Դպրոցի խորհրդի կազմը և գործունեությունը

Դպրոցի խորհուրդը եռակողմ մարմին է, որը բաղկացած է հավասար թվով պաշտոնատար անձանցից, որոնք ներկայացնում են վարչակազմը, աշխատակազմը, ծնողներին ու աշակերտներին:

Դպրոցի խորհուրդը նախագահում է գործադիր տնօրենը։ Դպրոցի խորհուրդի ժողով է հրավիրվում կրթահամալիրի տնօրենի նախաձեռնությամբ, առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ:

Բյուջեն և ֆինանսական հաշիվը մանրամասնորեն ներկայացվում են դպրոցի խորհրդին:

Դպրոցի խորհուրդը կարող է, իր նախաձեռնությամբ կամ տնօրենի խնդրանքով, կարծիք հայտնել հաստատության գործունեությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ 

-Քվեարկության իրավունք ունեցող անդամներ (կախված հաստատության չափից).

 • Վարչակազմի անդամներ

— դիվանագիտական ​​ներկայացուցչության ղեկավարը կամ նրա ներկայացուցիչը,

— մշակույթի և համագործակցության հարցերով խորհրդականը կամ նրա ներկայացուցիչը,

— Ֆրանսիայի հյուպատոսը կամ նրա ներկայացուցիչը,

— գործադիր տնօրենը,

— կառավարիչը,

— գլխավոր հաշվապահը,

 • Դասավանդող, վարչական և սպասարկող անձնակազմի ներկայացուցիչներ
 • Տարրական և միջնակարգ դպրոցի աշակերտների ծնողների ներկայացուցիչները

— Խորհրդատվական ձայնի իրավունքով անդամներ.

— Տվյալ շրջանի հյուպատոսական խորհրդատուները.

— Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի երկու ներկայացուցիչ.

Տեղերի բաշխումը դպրոցի խորհրդում հետևյալն է.

Վարչակազմ Անձնակազմ Աշակերտների ծնողներ Աշակերտներ
4 տեղ
Ուսուցիչներ Վարչական և սպասարկող
3 տեղ 1 տեղ
3 տեղ 1 տեղ
Վարչակազմ Անձնակազմ Աշակերտների ծնողներ Աշակերտներ
Օլիվիե Դըկոտինյի/Գիյոմ Նարժոլե
Քրիստիան Շալ
Լուսինե Թևոսյան
Բերնար Կիմես
Ուսուցիչներ Վարչական և սպասարկող
Կամիյ Վիլնավ
Մերի Քալաշյան
Կատրին Գադե
Արմինե Սարգսյան
Գևորգ Ապկարյան
Աննա Հովհաննիսյան
Նանե Ջերահյան
1 տեղ