Մանկավարժական խորհուրդ

Մանկավարժական խորհուրդ ստեղծվում է այն կրթական հաստատություններում ուր ներառված է միջնակարգ կրթությունը:

Մանկավարժական խորհուրդը, որը վարում է գործադիր տնօրենը, ներառում է բոլոր միջնակարգ մակարդակի ուսուցիչներին:

Այս խորհրդին վերագրված պատասխանատվությունների իրականացման համար մանկավարժական խորհուրդը ժողով է հրավիրում.

 • դասավանդման համակարգման,
 • հմտությունների խմբերով դասընթացների կազմակերպման,
 • աշակերտների աջակցության և ուղղորդման համակարգերի,
 • դպրոցական գործունեության գնահատման և ստուգման համակարգման,
 • մասնագիտական կողմնորոշման փոփոխություններին աջակցության ընդհանուր պայմանների,
 • լեզվամշակութային փոխանակումների պայմանների շուրջ:

Մանկավարժական խորհուրդը ձևակերպում է առաջարկություններ.

 • անհատականացված աջակցության կազմակերպման վերաբերյալ, որն այնուհետև տնօրենը ներկայացնում է Դպրոցի խորհրդին։
 • ուսուցողական թիմերի հետ միասին պատրաստում է.
 • կրթահամալիրի ծրագրի մանկավարժական բաժինը, որն այնուհետև հաստատվում է Դպրոցի խորհրդի կողմից,
 • կրթական փորձարարական առաջարկներ,
 • հատուկ հանձնարարություններ և դրանց բաշխում
 • տնօրենին օգնում է հաստատության կրթական գործունեության վերաբերյալ զեկույցի պատրաստմանը:

Մանկավարժական խորհրդին կարող են ուղղվել կրթական բնույթի բոլոր հարցերը տնօրենի կամ դպրոցի խորհրդի կողմից: