Ուսուցիչների խորհուրդ

Ուսուցիչների խորհուրդը, որը ղեկավարում է տնօրենը, ներառում է բոլոր տարրական դպրոցի ուսուցիչներին: Այն ժողով է հրավիրում առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ ՝ աշակերտների համար նախատեսված դասաժամերից դուրս, և երբ խորհրդի նախագահը գտնում է, որ դա անհրաժեշտ է, կամ երբ դա պահանջում է անդամների կեսը:

Ուսուցիչների խորհուրդը իր կարծիքն է հայտնում դասաժամերի կազմակերպման և դպրոցի կյանքի հետ կապված բոլոր խնդիրների վերաբերյալ:

Այս խորհրդին վերագրված պատասխանատվությունների իրականացման համար ուսուցիչների խորհուրդը ժողով է հրավիրում

  • դասավանդման համակարգման,
  • հմտությունների խմբերով դասընթացների կազմակերպման,
  • աշակերտների աջակցության և ուղղորդման համակարգերի,
  • դպրոցական գործունեության գնահատման և ստուգման համակարգման շուրջ։

 

Ուսուցիչների խորհուրդը ձևակերպում է առաջարկություններ.

  • անհատականացված աջակցության կազմակերպման վերաբերյալ,
  • պատրաստում է կրթահամալիրի ծրագրի մանկավարժական բաժինը, որն այնուհետև հաստատվում է Դպրոցի Խորհրդի կողմից:
  • կրթական փորձարարական առաջարկներ,
  • տնօրենին օգնում է հաստատության կրթական գործունեության վերաբերյալ զեկույցի պատրաստմանը:

Ուսուցիչների խորհուրդին կարող են ուղղվել կրթական բնույթի բոլոր հարցերը տնօրենի կամ դպրոցի խորհրդի կողմից: