News

Մեր հայկական բաժնի առաջին շրջանավարտները

Մեր հայկական բաժնի առաջին շրջանավարտները։ Աշակերտների 100%-ը  հաջողել են քննությունները։ Այս բաժնի բոլոր աշակերտները շարունակում են իրենց կրթությունը Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, 90%-ը ՀՖՀՀ-ում։