Հաճախ տրվող հարցեր

Ի՞սկ եթե իմ երեխան ֆրանսերեն չի խոսում ։

Սկսած 2-րդ օղակից CP դասարան /1-ին ուստարի/։

Կրթահամալիրն ունի ոչ ֆրանսախոս երեխաների ընդունման համար նախատեսված ծրագիր, որի նպատակը ֆրանսերենին չտիրապետող աշակերտներին ֆրանսերեն լեզվի հիմնական գործառույթները սովորեցնելն է /գրավոր և բանավոր խոսքի հասկացություն և տիրապետում/։ Այս դասերը պետք է թույլ տան աշակերտներին արագ ֆրանսիական կրթական համակարգին ինտեգրվելու։

Գրանցման պայմանները․

— սկզբնական թեստ երեխային ծանոթ լեզվով
— ծնողների հետ համաձայնություն ընտանիքի հետևողականության մասին

Մանկավարժական գործունեություն․

— բոլոր աշակերտները, ովքեր գրանցվում են այս դասերին, գրանցվում են հասարակ դասարան, որը համապատասխանում է իրենց մակարդակին, կամ իրենց տարիքին։ Այս խումբը ղեկավարում է մեկ կամավոր ուսուցիչ։

— մասնագետ ուսուցիչը աշխատում է աշակերտի հետ կամ աշակերտի ընդհանուր դասարանում, կամ առանձին դասասենյակում, հստակ հարմարեցված դասացուցակով։

— Ֆրանսերեն լեզվի տիրապետումը սկսվում է Ֆրանսերենը, որպես դասավանդման լեզու ուսուցանող դասագրքերով, երեխաներին շփման տարածված և խոսակցական իրավիճակն հասկանալու և արտահայտվելու հնարավորություն տալու նպատակով։ Այս իրավիճակները երեխաներին սովորեցնում են հիմնային բառապաշար և քերականական գիտելիքներ, որոնց վրա կառուցվում է լեզվի ավելի լայն իմացությունը։ Բանավոր խոսքի բաժինը գերակշռում է առաջին կիսամյակում, բայց 3-րդ օղակի աշակերտների համար հատուկ ժամանակ է հատկացվում գրավոր խոսքի համար ուստարվա սկզբից։