News

Ախթամար քառյակի Երազներ իրականացնողը ներկայացումը

Ախթամար քառյակի Երազներ իրականացնողը ներկայացումը, ռեժիսոր՝ Սեգոլեն Վան դեր Ստրատեն և բեմադրությունը՝ Անն Դեսկլե