Ներքին կանոնակարգ

Ներքին կանոնակարգ

Ընդունված 2019թ․-ի հոկտեմբերի 17-ի Դպրոցի խորհրդի ընթացքում
Փոփոխված Դպրոցի խորհրդի կողմից 2 նոյեմբերի 2020թ․

Ներածություն

Ընդհանուր կանոնադրություն, որը պարտադիր է բոլորի համար, ընթացակարգային այս կանոնները սահմանում են յուրաքանչյուր աշակերտի իրավունքներն ու պարտականությունները դպրոցական կյանքի տարբեր պահերին:

Դպրոցական համայնքի առօրյան պետք է կարգավորվի, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա գտնել ուսումնառության ճիշտ պայմաններ ՝ հաջողության հասնելու համար: Այն ներդաշնակ, արդյունավետ և ժողովրդավարական դպրոցական կյանքի ամենաապահով երաշխիքն է:

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը (ԱՖՖԿ) ոչ առևտրային ֆրանսիական կրթական հաստատություն է ՝ Ֆրանսիայի կրթության գործակալության (AEFE), հիմնադրամի վարչական վերահսկողության ներքո:  Հաստատությունը ճանաչված է Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև մշակութային, գիտական ​​և տեխնիկական համագործակցության ծրագրով՝ ստորագրված 6 հոկտեմբերի 2011թ․։

Ֆրանսիական կրթահամալիրում դասավանդվող դասընթացները համապատասխանում են Ֆրանսիայի ազգային կրթության նախարարության և ֆրանսիական կրթության համակարգի պաշտոնական ծրագրերին, որոնք կազմակերպվում են հետևյալ կերպ.

 

Աստիճան

Փուլ

Հաստատություն

Դասարան

Տարիք

Առաջին

Փուլ 1. Ուսումնական առաջին փուլ:

Մանկապարտեզ

Toute petite section (TPS)

2 — 3 տ․

Petite section (PS)

3 — 4 տ․

Moyenne section (MS)

4 — 5 տ․

Grande section (GS)

5 — 6 տ․

Փուլ 2 : հիմնական
 ուսուցման փուլ

Տարրական
դպրոց

Cours préparatoire (CP)

6 — 7 տ․

Cours élémentaire niveau 1 (CE1)

7 — 8 տ․

Cours élémentaire niveau 2 (CE2)

8 — 9 տ․

Փուլ 3 : Համախմբման փուլ

Cours moyen niveau 1 (CM1)

9 — 10 տ․

Cours moyen niveau 2 (CM2)

10 — 11 տ․

Երկրորդ

Միջին դպրոց

Sixième (6e)

11 — 12 տ․

Փուլ 4 : Խորացման փուլ

Cinquième (5e)

12 — 13 տ․

Quatrième (4e)

13 — 14 տ․

Troisième (3e)

14 — 15 տ․

 

Ավագ դպրոց

Seconde (2e)

15 — 16 տ․

Première (1e)

16 — 17 տ․

Terminale (Tle)

17 — 18 տ․

Առաջին աստիճանի (մանկապարտեզ և տարրական) և 6-րդ դասարանի բոլոր դասարանները լիցենզավորված են կրթության նախարարության և Եվրոպայի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից:

Դասարանները դասավանդում են ուղղակիորեն TPS- ից մինչև Ավարտական դասարան։

Անատոլի Ֆրանսի անվան Ֆրանսիական կրթահամալիրի առաջնային նպատակը յուրաքանչյուր աշակերտի գիտական ​​և կրթական հաջողությունն է ՝

 • Ապահովել ֆրանսիական կրթություն ջանասեր, նվիրված և որակավորված թիմերի կողմից:
 • Ապահովել բազմալեզու և բազմամշակութային կրթության միջազգային միջավայրում:
 • Առաջարկել կրթության շարունակականություն մանկապարտեզից մինչև 12-րդ դասարան, հետևել ֆրանսիական ծրագրերի ՝ աշխարհի ամենամեծ ցանցում. 495 դպրոց 137 երկրում:
 • Նպաստել մեր աշակերտների անձնական զարգացմանը` նրանց պատրաստելու համար լինել աշխարհի քաղաքացի:
 • Զարգացնել մեր աշակերտների ինքնավարության զարգացում, սովորելու հաճույք և քննադատական ​​մտածողություն:
 • Ապահովել աշակերտների համար աշխարհի լավագույն դպրոցներ և համալսարաններ հասանելիություն:


1. Ընդունելություն և գրանցում

1.1. Ընդունելություն

 • Մանկապարտեզ

Գրանցման տարվա ամենաուշը դեկտեմբերի 31-ին 2 տարեկանը լրացած երեխաները կարող են ընդունվել մանկապարտեզի դասարաններ, եթե նրանք մաքուր են և եթե դասարաններում գրանցումների քանակը սպառված չէ։

 • Տարրական դպրոց

Գրանցման տարվա ամենաուշը դեկտեմբերի 31-ին 6 տարեկանը լրացած երեխաները կարող են ընդունվել տարրական դպրոց:

Ֆրանսիայի ազգային կրթության նախարարության կողմից չճանաչված դպրոցից եկող ցանկացած աշակերտ կհանձնի առաջնային բաժնի մակարդակի թեստ: Աշակերտին վերջնականապես ընդունելու համար անհրաժեշտ է երկու ամսվա փորձաշրջան: Այս ժամանակահատվածի վերջում և դպրոցի ղեկավարի, և շահագրգիռ մակարդակների ուսուցիչների միջև քննարկումներից հետո նա կշարունակի այն մակարդակում, որը իրեն կհամապատասխանի: Չընդունելու դեպքում ընտանիքը ստիպված կլինի վճարել  դպրոց հաճախման ամիսների  ուսման վարձավճարները և ուսման միանվագ վճարը:

 • Միջին/ավագ դպրոց

6-րդ դասարանի ընդունումը կատարվում է 3-րդ օղակի խորհրդի ընդունման մասին ծանուցումը ներկայացնելիս:

Ֆրանսիայի ազգային կրթության նախարարության կողմից չճանաչված դպրոցից եկող ցանկացած աշակերտ կհանձնի առաջնային բաժնի մակարդակի թեստ: Աշակերտին վերջնականապես ընդունելու համար անհրաժեշտ է երկու ամսվա փորձաշրջան: Այս ժամանակահատվածի վերջում և դպրոցի ղեկավարի, և շահագրգիռ մակարդակների ուսուցիչների միջև քննարկումներից հետո նա կշարունակի այն մակարդակում, որը իրեն կհամապատասխանի: Չընդունելու դեպքում ընտանիքը ստիպված կլինի վճարել  դպրոց հաճախման ամիսների  ուսման վարձավճարները և ուսման միանվագ վճարը:

1.2. Գրանցում

Ընդունելության համար դպրոցը պահանջում է թղթապանակ, որը բաղկացած է՝ 

ա) անձը հաստատող փաստաթղթի կամ քաղաքացիական այլ փաստաթղթի պատճեն,

բ) փաստաթուղթ (բժշկի տեղեկանք, պատվաստանյութի կամ միջազգային պատվաստանյութի վերաբերյալ առողջապահական հաշվետվության էջերի պատճենը), որը հաստատում է, որ երեխայի տարիքին համապատասխանող պարտադիր պատվաստումներն իրականացվել են կամ արդյոք այն արդարացնում է  հանրային առողջության օրենսգրքի L. 3111-2 և L.3111-3 հոդվածների դրույթների կիրառումը,

գ) դպրոցի փոփոխման դեպքում, նախկին դպրոցից կիսամյակային թերթիկներ և փոխադրման թերթիկ,

դ) Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցի գրանցման հարցաշարի լրացում

ե) գրանցման վճարների, ուսման վարձավճարների և նախորդ ամսական վճարումների վճարումը ապացուցող վերջնահաշիվ,

զ) ներքին կանոնակարգի պատշաճ կերպով ստորագրված ստացական

1.3․ Պայմանագրի խզում

Տարվա ընթացքում դպրոցի կողմից պայմանագրի խզման դեպքեր

կարգապահական խորհրդի իրավասությանը չհամապատասխանող պատճառները `

-ուսման վարձի չվճարումը,

-հաճախակի բացակայություններ,

-ընտանիքի անդամների կողմից լուրջ գործողությունները, որոնք վնասում են դպրոցի հեղինակությանը և դրա պատշաճ գործունեությանը՝ գաղտնի տեղեկատվության տարածում դպրոցի, անձնակազմի, աշակերտի կամ նրա ընտանիքի մասին. հաստատության ներսում չթույլատրված անցուդարձ, հաստատության գույքի վնասում, ֆիզիկական կամ բանավոր բռնություն (զրպարտություն, վիրավորանք, ոտնձգություն և այլն) դպրոցի աշխատակազմի, աշակերտի կամ այլ աշակերտի ծնողների նկատմամբ և այլն:

Դպրոցի տնօրենը կարող է որոշում կայացնել դադարեցնել պայմանագիրը, տեղեկացնելով ընտանիքին ութ օրվա ընթացքում և պատվիրված նամակով ստացականի առկայությամբ, որի դեպքում կարող է նախատեսվել անհամաձայնությունները և բողոքները կարգավորող հանձնաժողովի իրավունք:

Տարվա ընթացում ընտանիքի կողմից պայմանագրի խզման դեպքեր Ընտանիքը կարող է հեռացնել երեխային դպրոցից ցանկացած պահի և առանց նախապես տեղեկացնելու, բայց պետք է վճարի ուսման վարձերը (յուրաքանչյուր սկսվող եռամսյակ ենթակա է վճարման)։

1․4․Հատուկ կարիքներով աշակերտների կրթություն

1․4․1․Ուսումնական աջակցություն- Ֆրանսերենը որպես դասավանդման լեզու

Շատ աշակերտների համար, ովքեր չունեն անհրաժեշտ ֆրանսերեն մակարդակը, դպրոցն ունի ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման համակարգ, որի նպատակն է թույլ տալ աշակերտի արագ ինտեգրումը դասարանում: Այս ժամանակավոր միջոցը առաջարկվում է ընտանիքներին նախապատրաստական դաս: Վեցերորդ դասարանից սկսած  պահանջվում է ֆրանսերենի թեստ: Դպրոցը որոշում է կայացնում այդ օգնության իրականացումը, ինչպես նաև դրա նախապայմանները:

1․4․2․ԱԸՆ,  ԿՀԱԾ,  ԱՈւՊ

Գրանցման պահին ընտանիքը պարտավոր է տեղեկացնել հատուկ կարիքներով երեխաների մասին `բավարարելու աշակերտների հատուկ կրթական կարիքները՝

Անհատական ընդունելության նախագիծ (ԱԸՆ)

ԱԸՆ-ը թույլ է տալիս խրոնիկ հիվանդությամբ, ալերգիայով և սննդային անհանդուրժողություն ունեցող աշակերտներին նորմալ դպրոց հաճախել։

ԱԸՆ-ը գրավոր փաստաթուղթ է, որը սահմանում է աշակերտների համար դպրոցում և արտաժամյա ժամանակահատվածում բուժման և / կամ սննդային անհանդուրժողականության հետ կապված հատուկ դիետաներ:

ԱԸՆ-ի դիմումը կատարվում է ընտանիքի կամ դպրոցի տնօրենի, հաստատության ղեկավարի   կողմից՝  ընտանիքի համաձայնությամբ և մասնակցությամբ:

ԱԸՆ-ը գրվում է բժշկի կողմից, այնուհետև ստորագրվում է դպրոցի տնօրենի կամ հաստատության ղեկավարի  և ընտանիքի կողմից։

Կրթական հաջողության անհատական ծրագիր (ԿՀԱԾ)

ԿՀԱԾ-ը ծրագիր է, որը կազմակերպում է կրթական աջակցություն` աշակերտներին հաղթահարելու իրենց դժվարությունները և առաջադիմության հասնելու համար: Այն նախատեսված է ուսումնական դժվարություններ ունեցող աշակերտների և նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում տիրապետել բավարար գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի, հատկապես ֆրանսերենի և մաթեմատիկայի:

ԿՀԱԾ-ը ձևավորում և համակարգում է աշակերտի դժվարություններին արձագանքելու գործողություններ: Ուսուցողական թիմերի նախաձեռնությամբ ԿՀԱԾ-ն առաջարկվում է ընտանիքի համար, դպրոցի տնօրենի կամ հաստատության ղեկավարի  կողմից:

Անհատական ուղեկցման պլան (ԱՈւՊ)

ԱՈւՊ-ը թույլ է տալիս ուսուցման խաթարման պատճառով երկարատև դժվարություններ ունեցող աշակերտներին օգտվել մանկավարժական բնույթի հարմարվողականությունից և հարմարություններից:

ԱՈւՊ-ը կարող է առաջարկվել ուսուցիչների կողմից (ուսուցիչների խորհուրդ, դասարանային խորհուրդ) կամ խնդրել ընտանիքի կողմից դպրոցի տնօրենից կամ գլխավոր ուսուցչից:

ԱՈւՊ-ն այնուհետև մշակվում է մանկավարժական թիմի կողմից, որը կապում է ծնողներին և շահագրգիռ մասնագետներին:

1.5․ Ուսման վարձերի վճարում

Կարող եք ծանոթանալ ֆինանսական կանոնակարգին։

 

2. Հաճախումներ և դպրոցական պարտավորություններ

2.1. Աշխատանքային ժամեր

Ընտանիքները և աշակերտները պարտավոր են հարգել աշխատանքային սույն ժամերը

 

 

Առավոտ

 

 

7 :45

Դպրոցը բացում է դռները

8 :00

Միջին/ավագ դպրոցի դասերի սկիզբ

8 :15

Մանկապարտեզի երկարօրյայի բացման սկիզբ

9 :00

Զանգ, դասերի սկիզբ և մուտքի դռան փակում

10 :00-10 :30

Մանկապարտեզի դասամիջոց

10 :30–10 :45

Տարրական դպրոցի դասամիջոց

10 :00–10 :15

Միջին/ավագ դպրոցի դասամիջոց

12 :00

Առավոտյան դասերի ավարտ

12 :15

Դռան փակում բոլոր աշակերտների համար

 

Կեսօր

 

 

12 :50

Դպրոցը բացում է դռները բոլոր աշակերտների համար, ովքեր սնվել են դրսում և այդ պահից սկսած ապահովում է հսկողություն։

 

 

13 :00

Զանգ, դասերի սկիզբ և մուտքի դռան փակում

14 :00 – 14 :30

Մանկապարտեզի դասամիջոց

14 :00–14 :15

Տարրական դպրոցի դասամիջոց

15 :10

Տարրական դպրոցի աշակերտների ճանապարհում

15 :30

Արտադասարանական պարապմունքներ- ուսումնական օգնություն- անհատական օգնություն 

17 :00

Միջին/ավագ դպրոցի աշակերտների ելք

Երկարօրյայի ավարտ

Դպրոցի դռան փակում  

2.2. Մուտք դպրոցի տարածք

Դասացուցակով սահմանված պարտադիր դպրոցական ժամանակից, դասերից կամ արտադասարանական պարապմունքներից դուրս, ոչ մի երեխա չպետք է լինի դպրոցում։  Դասապրոցեսը չխաթարելու համար դասարաններ և բակ մուտքը խստորեն արգելվում է դպրոցից դուրս որևէ մեկին, ներառյալ ծնողներին դասավանդելու ժամանակահատվածում: Ավելին, քանի որ Ֆրանսիական կրթահամալիրը գտնվում է մասնավոր տարածքում (SIL Group- ի տարածք), աշակերտներին ուղեկցող անձանց թույլ չեն տալիս մուտքի կամ ելքի ժամից հետո մնալ դպրոցի մուտքի դիմաց:

Դպրոցը կարող է հեռացնել ցանկացած աշակերտի, ում ծնողները չեն հարգի սույն կանոնը։

Մանկապարտեզի աշակերտների համար՝

Մենք մանկապարտեզի ծնողների ուշադրությունը հրավիրում ենք տարրական և միջնակարգ դասարաններում աշխատանքի նկատմամբ հարգանքի վրա: Ծնողներին, ովքեր վերցնում են մանկապարտեզի աշակերտներին, չի թույլատրվում մուտք գործել այլ դասարաններ, ընդհանուր սենյակներ կամ վարչակազմ։

Մանկապարտեզի սաներին  կարող են վերցնել ուղղակիորեն դասարանից:

 • Այլ աշակերտների համար.

Երեխային վերցնելու համար պատասխանատու անձը պետք է գնա դեպի դարպաս ՝ առանց հաստատություն մտնելու: Այս սահմանին աշակերտներին ուղեկցելու է իրենց ուսուցիչը:

Այն դեպքում, երբ աշակերտը վերադառնում է միայնակ, անհրածեշտ է ծնողի կողմից ստորագրված գրավոր թույլտվություն, նշելով ելքի թույլատրելի ժամանակը և այն պետք է ներկայացվի վարչակազմ:

Դպրոցից ելքերը չեն թույլատրվում դասերից շուտ, բացառությամբ գրավոր թույլտվության, որը ազատում է հաստատության որևէ պատասխանատվությունից և վարչակազմի ելքի նոթատետրում ստորագրվելուց հետո:

2.3. Սնունդ

Առաջարկվում է մեկանգամյա սնունդ։

2.4. Էքսկուրսիաներ

Դպրոցական ծրագրերի և կրթական միջոցառումների շրջանակներում կարելի է կազմակերպել էքսկուրսիաներ : Ծնողները տեղեկացվում են:

Երբ էքսկուրսիաները տեղի են ունենում դասերի ժամին և անվճար, դրանք պարտադիր են և չեն ենթարկվում ծնողական թույլտվության: Ծնողները նախապես տեղեկացվելու են այդ մասին:

Երբ էքսկուրսիաները տեղի են ունենում դասաժամերից դուրս, ծնողները պետք է ստորագրեն թույլտվություն: Կարող է պահանջվել ընտանիքներից ֆինանսական մասնակցություն:

Ուսուցիչների խնդրանքով որոշ ծնողներ կարող են մասնակցել:

2.5. Բացակայություններ

Ծնողները պետք է հսկեն իրենց երեխայի հաճախումները, և երեխաները կարող են բացակայել միայն անխուսափելի դեպքերում։

Ցանկացած բացակայություն պետք է ծնողի կողմից հիմնավորված լինի գրավոր կերպով։

Ինչ վերաբերում է նախատեսվող բացակայություններին, ընտանիքը պետք է տեղեկացնի ուսուցչին նամակի միջոցով։

Սպորտի դասերից հրաժարվելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել բժշկական տեղեկանք։ Հիվանդության պատճառով 3 օր և ավել բացակայելու դեպքում պահանջվում է ներկայացնել բժշկական տեղեկանք՝ նշելով, որ երեխան չի վարակում։  Ծնողներին խորհուրդ է տրվում դպրոց չուղարկել հիվանդ երեխայի, քանի որ դպրոցը չունի խնամքի հարմարություններ  կամ բուժման ապահովում։

Առանց բացակայության հիմնավորման, դպրոցը կարող է չընդունել աշակերտին։

2.6.Ուշացումներ

Աշակերտները պետք է դասին ներկայանան ժամանակին և դուրս գան հաստատությունից նախատեսված ելքի ժամերին։

Ժամը 9։00-ից կամ 13։00-ից հետո դպրոցի մուտքի մոտ աշակերտների ուշացումները կհաշվվեն։

 • Առավոտյան, դարպասը փակելուց հետո, աշակերտները ուշացած են համարվում
 • Բոլոր ուշացումները կգրանցվեն և զեկուցվելու են Պրոնոտում, դպրոցական գրքույկում կամ հաշվետու քարտում:
 • Երեկոյան արգելվում է աշակերտներին դպրոցից ուշ վերցնել: վերջը ժամը՝ 17:00 և արտադպրոցական գործունեության ավարտը (ժամանակացույցը ըստ գործունեության):


3. Դասաժամեր և դպրոցական ժամանակի բաշխում 

3.1 Տարրական դպրոցի դասաժամեր

 • Դասաբաշխում, դասացուցակ

Շաբաթական ուսումնառությունը 26 ժամ է, 9։00-ից 15։10 երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին։

 • Օգնություն և արտադասարանական պարապմունքներ*

Կազմակերպվել են արտադասարանական պարապմունքներ։ Ընտանիքները պետք է գրանցեն իրենց երեխաներին վարչակազմում։ արտադասարանական պարապմունքները տևում են 15։30-ից 16։30-ը կամ 17։00-ն։

 • Հավելյալ ժամեր

Շաբաթական 1 ժամ հավելյալ մանկավարժական պարապմունքներ (ՀՄՊ) կկազմակերպվի մանկավարժական նպատակներով տարեկան 36 ժամ։ Մանկապարտեզի և տարրական դպրոցի աշակերտները կարող են օգտվել անվճար օգնությունից։  Նրանք կխմբավորվեն ըստ իրենց կարիքների նախատեսված ժամանակահատվածով։ Այս մանկավարժական օգնությունը հաստատվում է ծնողների կողմից, բայց ուսուցիչները և ուսուցչական խորհորդն է որոշում ձևաչափերը։

3.2. Միջին/ավագ դպրոցի դասաժամեր

Դասընթացներն անց են կացվում երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, ժամը 8-ից 18-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Կախված կարիքներից, տարբեր դասացուցակներ կարող են առաջարկվել, ներառյալ շաբաթ առավոտյան:

3.3. Դասամիջոցներ

 • Մանկապարտեզի համար դասամիջոցները տևում են 30 րոպե (օրը 3 անգամ),
 • Տարրական դպրոցի համար դասամիջոցները տևում են 15 րոպե (օրը 2 անգամ) և 60 րոպեանոց մեծ դասամիջոց,
 • Միջին/ավագ համար դասամիջոցները տևում են 15 րոպե առավոտյան և 15 րոպե կեսօրին և 30 րոպեանոց մեծ դասամիջոց,
 •  
 • Դասամիջոցներին աշակերտները առանց որևէ պատրվակի չեն կարող մնալ դասասենյակում,
 • Գնդակ խաղալը թույլատրվում է դասամիջոցին միայն աշակերտների խորհրդի ընթացքում սահմանված ձևերով,
 • Ցանկացած այլ խաղեր թույլատրվում են ճիշտ կազմակերպման դեպքում։

Գերակշռող հաղորդակցման լեզուն դպրոցում ֆրանսերենն է։

Դասարանում աշակերտները պետք է խոսեն ֆրանսերեն։ Ֆրանսերեն խոսելը բակում դասամիջոցին ողջունելի է։

3.4 Բջջային հեռախոսի և այլ անձնական սարքերի օգտագործում

Բջջային հեռախոսի, լուսանկարման ապարատի, ցանկացած ձայնագրող սարքի կամ համակարգչի օգտագործումը խստիվ արգելվում է դպրոցում բոլոր աշակերտների համար։

Հեռախոսները պետք է լինեն անջատված դպրոցում։

Սույն կանոնին չհետևելու դեպքում հեռախոսը կարող է վերցվել և կարող է հետ վերադարձվել օրինական խնամակալի՝ գրավոր համաձայնության ստորագրումից հետո։ 

Եթե աշակերտը շտապ պետք է կապվի ընտանիքի հետ, պետք է դիմել վարչակազմին զանգահարելու համար։


4. Դպրոցական կյանքի և համայնքի կազմակերպում

4.1. Ընդհանուր կանոններ

 • Հարգանք, պահելաձև

Դպրոցը պահանջում է փոխադարձ հարգանք մարդկանց և մշակույթների նկատմամբ (քաղաքավարություն դպրոցի անձնակազմի հանդեպ, ընկերասիրություն ընկերների հանդեպ, կրթութական հաստատությունը հարգելու համար):

Արգելվում է քաղաքական կամ դավանանքային քարոզչությունը և ցանկացած ցուցադրական կրոնական խորհրդանիշ դպրոցի ներսում: (տես ներածություն)

Ցանկացած բանավոր կամ ֆիզիկական բռնություն, արգելվում է. ամեն վտանգավոր օբյեկտ արգելվում է: Ցանկացած ագրեսիա կարող է հանգեցնել դպրոցից հեռացման :

Աշակերտները պետք է զգույշ լինեն, որպեսզի չխանգարեն իրենց դասընկերներին ավելորդ աղմուկով: Արգելվում է միջանցքներում վազել, մնալ դասարանում կամ վերադառնալ դասամիջոցին: Պահարաններից օգտվելը պետք է դասաժամից դուրս լինի։ Մուտքի դռներ պետք է դուրս գան դպրոցական ժամից :

 • Սարքավորումների պահպանում, մաքրություն

Հիգիենան և տարածքի պահպանումը բոլորի պարտականությունն է: Աշակերտներից պահանջվում է օգտագործել աղբարկղեր `նետելու այն, ինչ պետք է թափվի, լինի բակում, միջանցքում, սրահներում կամ սանհանգույցներում:

Աշակերտները պետք է պահպանեն կահույքը, դպրոցական տեխնիկան, տարածքը և սանհանգույցների մաքրությունը:

Կենդանիների մուտքը հաստատության տարածք խստորեն արգելվում է ինչպես հիգիենայի, այնպես էլ աշակերտների անվտանգության համար:

 • Ճիշտ և պատշաճ հագուստ

Երեխաները պետք է դպրոց հասնեն մաքուր և հագնեն պատշաճ հագուստ բոլոր հանգամանքներում։ Չի թույլատրվում չափազանց կարճ կամ թափանցիկ հագուստ: Ցանկացած գլխաշոր արգելվում է դասարանում:

Աշակերտներին պետք է տրամադրվի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է նրանց աշխատանքի համար: Սպորտի դասերի համար նրանք պետք է համապատասխան հագուստ կրեն։

 • Սնունդ, թանկարժեք իրեր, էլեկտրոնիկա և այլն:

Արգելվում է օգտագործել մաստակ:

Արգելվում է թանկարժեք իրեր կամ գումարներ բերել: Ցանկացած իրի կորստի դեպքում պետք է տեղեկացնել:

Դպրոցը չի կարող պատասխանատվություն կրել կոտրման կամ գողության դեպքում:

 • Ինտերնետ

Ինտերնետից օգտվելը թույլատրվում է միայն կրթական և մշակութային նպատակով և ուսուցչի հսկողության ներքո:

 • Հայտարարություն

Հայտարարությունը թույլատրվում է նշանակված վայրերում և ուսուցիչների և հաստատության ղեկավարության հսկողության ներքո:

4.2. Ընտանիքի հետ հաղորդակցություն

Յուրաքանչյուր դասի համար ուսումնական տարվա սկզբին կազմակերպվում է տեղեկատվական հանդիպում:

Եթե ​​ծնողները ցանկանում են դիմել ուսուցիչներին կամ լուծել մեկ այլ աշակերտի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակը, կարող են հանդիպում նշանակել  ուսուցչի կամ տնօրինության հետ:

Ոչ մի վեճ չի կարող լուծվել դպրոցից դուրս գալիս, դպրոցի ներսում կամ դրսում:

 • Հաղորդակցություն դպրոցական աշխատանքի մասին

Մանկապարտեզ և տարրական դպրոց՝ Տեղեկատվությունը փոխանցվում է Պրոնոտոտի կամ էլ. փոստի միջոցով

Տարրական դպրոցում ծնողները կտեղեկացվեն Պրոնոտոտի կամ էլ. փոստի միջոցով: Խնդրում ենք, որ ծնողները հաճախ ստուգեն ուսուցիչների կողմից ուղարկված տեղեկատվությունը (դպրոցական աշխատանք կամ այլ):

Միջին և ավագ դպրոց՝ Տեղեկատվությունը փոխանցվում է Պրոնոտոտի կամ էլ. փոստի միջոցով

Պրոնոտոտը նախատեսված է հաստատության և ընտանիքի միջև հաղորդակցության համար.

— Դպրոցի տեղեկություններ:

— Երեխայի պահվածքի վերաբերյալ նախազգուշացումներն այնտեղ գրված են:

Ծնողները պետք է ամեն օր այցելեն Պրոնոտ:

Դպրոցական ամփոփում՝

Մանկապարտեզի (կիսամյակի) և տարրական դպրոցի (եռամսյակի) համար «Livreval» — ով լրացված գնահատականների թերթիկները ծնողներին տրվում են ծնող-ուսուցիչ հանդիպման ընթացքում: Ծնողները ծանոթանում և պարտադիր ստորագրում են: Ծնողների մուտքը անհատականացված է դպրոցի կողմից տրամադրված ծածկագրի տեսքով:

Միջին և ավագ դպրոցի  գնահատականների թերթիկները ծնողներին կտրվի դպրոցի տնօրենի կողմից։

4.3. Պատիժների և կարգապահական տույժերի մասին

Հիմնադրամը պատժելու է սույն կանոնակարգով բնութագրվող խախտումները և կտեղեկացնի ընտանիքներին: Նախատեսվող պատիժները պետք է հարգեն աշակերտի անձը և արժանապատվությունը: Կրթության օրենսգիրքը տարբերակում է դպրոցական պատիժները կարգապահական տույժերից:

Ուսուցիչների կողմից ներկայացած դպրոցական պատիժները.

 • Դիտողություն աշխատանքի կամ կարգապահության վերաբերյալ,
 • Բանավոր կամ գրավոր ներողություն:
 • Լրացուցիչ աշխատանք ծնողների ստորագրությամբ:
 • Լրացուցիչ աշխատանք դասի ժամերից դուրս (ընտանիքի կողմից վճարված տրանսպորտ):
 • Դասին չմասնակցություն ՝ դպրոցի ղեկավարից գրավոր տեղեկություններով:

Կարգապահական պատժամիջոցները, որոնք բացառապես կիրառվում են դպրոցի ղեկավարի կողմից.

 • Զգուշացում.
 • Պատասխանատվության միջոցառում ՝ լինի դա դպրոցական տարածքում, թե դրանից դուրս, ուսման ժամերից դուրս, որը չի կարող գերազանցել քսան ժամը:
 • Դասի ժամանակավոր բացառումը, որը չի կարող գերազանցել ութ օր, և որի ընթացքում աշակերտը կարող է ներկայանալ հաստատություն:
 • Հաստատության կամ դրա օժանդակ ծառայությունների ժամանակավոր բացառումը, որը չի կարող գերազանցել ութ օրը:
 • Հաստատության կամ դրա օժանդակ ծառայություններից մեկի բացառիկ բացառումը (ներկայացվում է կարգապահական խորհրդի կողմից):

Ձեռնարկված յուրաքանչյուր գործողություն կբացատրվի աշակերտին, և ծնողներին կտեղեկացվի:

Կարգապահական խորհրդում կարող են որոշվել այլ իրավիճակներ:

5. Պատասխանատվություն, ապահովություն, խնամք, նկարի թույլտվություն

5.1. Պատասխանատվություն

Դպրոցը չի կարող պատասխանատվություն կրել այն դեպքում, երբ տեղի է ունեցել վթար, որը դպրոցական ժամանակից դուրս է, կամ դպրոցից դուրս: Դպրոցը պատասխանատվություն չի կրում թանկարժեք իրերի գողության համար:

Ցանկալի է, որ ցանկացած միջադեպ լուծվի այնտեղ, որտեղ տեղի է ունեցել: Կախված ծանրությունից, վեճը սկզբում ղեկավարվում է ուսուցչի կողմից, որը կարող է դիմել տնօրենին:

Ծնողները պատասխանատվություն են կրում իրենց երեխայի կողմից տարածքներին և սարքավորումներին պատճառված վնասի համար: Վնասի փոխհատուցումը ծնողների պարտականությունն է:

5.2. Ապահովություն

Գրանցման պահին ընտանիքների համար տրվում է հատուկ դպրոցական անվտանգության պլան (PPMS):

 • Երթևեկության

Ուղեկից անձանց հորդվում է առավելագույն զգոնություն ցուցաբերել ՝ կապված դպրոցի տրանսպորտային միջոցների երթևեկության և կայանման հետ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, վարորդներին մասնավորապես անհրաժեշտ է ՝ կայանի շուրջը հասցնել 20 կմ / ժամ արագության: Նրանցից պահանջվում է նաև հարգել ավտոկայանման արգելքները դարպասների դիմաց և կայանել իրենց տրանսպորտային միջոցները այնպես, որ հնարավորինս քիչ խաթարվի երթևեկությունը: Ուղեկցող տաքսիով դպրոց ճանապարհորդող անձինք պետք է վարորդին զեկուցեն այդ կանոնների մասին:

 • Ծխելն արգելվում է

Ծխելը չի ​​թույլատրվում դպրոցի տարածքում: Այս արգելքի ցանկացած խախտում անմիջապես պատժվելու է:

 • Հրդեհի տարհանման վարժություն

Եռամսյակը մեկ անգամ կազմակերպվում է հրդեհի տարհանման վարժանք, որի առաջին մասը տեղի է ունենում ուսումնական տարվա մեկնարկին հաջորդող ամսվա ընթացքում:

 • Բռնություն

Վտանգավոր խաղեր արգելվում են: Բռնության, խտրականության կամ ոտնձգության ցանկացած ձև կպատժվի:

 • Բնական ռիսկեր

Ընտանիքներին առաջարկվում է խորհրդակցել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան կայքում հետևյալ էջում ՝ https://am.ambafrance.org/Naturels-naturels-industriels-et-nucleaire:

5.3. Առողջություն

Ընտանիքները պետք է տեղեկացնեն ալերգիաների մասին։

Նրանք տեղեկացնում են վարչակազմին վարակիչ հիվանդության բոլոր դեպքերի մասին և առողջապահական ծառայությունից տեղեկատվություն են փնտրում հիվանդ երեխաների և, հավանաբար, դպրոց չհաճախելու կանխատեսված ժամանակահատվածների վերաբերյալ:

Որոշ վարակիչ հիվանդությունների համար դպրոցը կարող է պահանջել ժամանակավորապես դպրոց չներկայանալ։

5.4. Խնամք

— Բուժքույր, որը հարգում է Ֆրանսիայի խնամքի և արտակարգ իրավիճակների ազգային արձանագրությունը, ներկա է դպրոցում:

Պահվում է հատուկ գրանցամատյան ՝ հոգածության տակ եղած աշակերտի անունը, միջամտության ամսաթիվը և ժամանակը, ձեռնարկված խնամքի և շտապ միջոցառումները, ինչպես նաև ձեռնարկված ցանկացած ուղղորդման վերաբերյալ որոշումները նշելու համար: Բացի հարկադիր բուժումներից, որը պատշաճ կերպով զեկուցվել է հաստատությանը, երեխայի կողմից ոչ մի դեղորայք չպետք է բերվի դպրոց:

Խրոնիկ ալերգիայի կամ այլ հիվանդությունների առկայության դեպքում, եթե շտապ բուժում է իրականացվում, պետք է համաձայնության արձանագրություն կազմվի դպրոցի / ծնողների / բժշկի միջև: 

5.5. Պատահար

 • Ցանկացած աշակերտ, ով վնասվել է դպրոցի ներսում, նույնիսկ փոքր-ինչ, պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել ուսուցչին կամ մեծահասակին:

Փոքր վնասվածքների դեպքում առաջին բուժօգնությունը տրվում է տեղում:

Ավելի լուրջ պատահարի դեպքում ընտանիքն անմիջապես տեղեկացվում է և երեխային ինքն է ուղարկում իր ընտրած հիվանդանոց:

Եթե ընտանիքը բացակայում է, աշակերտը շտապ հոսպիտալացնում է ՝ զանգահարելով Երևանի շտապօգնության ծառայության:

5.6. Քաղաքակրթություն

Կրթական համայնքին պատկանող յուրաքանչյուր անձ պարտավորվում է հարգել և կիրառել Ֆրանսիայի Հանրապետության արժեքներն ու սկզբունքները (մասնավորապես ՝ հանդուրժողականության և չեզոքության սկզբունքները հարգել քաղաքական, փիլիսոփայական և կրոնական մակարդակներում): Աշխարհիկության կանոնադրությունը փակցված է դպրոցի մուտքի մոտ։

5.7. Նկարի իրավունք

Գրանցման պահին առաջարկվում է ներքին փաստաթղթերի տարածումը դպրոցին տարածելու և դպրոցական փաստաթղթերի պատրաստման թույլտվություն:

Անչափահաս երեխային լուսանկարելու կամ նկարահանելու և այն հրապարակելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նրա օրինական ներկայացուցչի թույլտվությունը, այսինքն ՝ նրա ծնողների կամ խնամակալի: Խստիվ արգելվում է անչափահաս երեխային լուսանկարել կամ նկարահանել և հրապարակել առանց նախնական թույլտվության դպրոցում կամ դպրոցից դուրս, դպրոցի ցանցերի միջոցով: Դպրոցը մասնավոր տարածքում է:

Դպրոցական գործունեությունից դուրս իրադարձությունների թույլտվությունը պետք է ներառի.

 • Նկարված կամ նկարահանված անձի անվանումը և ազգանունը և այն անձի անունները, որոնց համար տրվել է թույլտվություն (օրինակ ՝ դպրոցը):
 • Նկարների կամ տեսանյութերի նպատակը (կայքի հասցե, կամ ծրագրեր և այլն):
 • Օգտագործման շրջանակը և դրա նպատակը (տեղեկատվական հոդված, հիմնարկի ներկայացում, առցանց ամսագիր, սոցիալական ցանցեր և այլն); թույլտվության անվճար կամ վճարովի բնույթը:
 • այն տարածքը, որի վրա տրված է հեռարձակման թույլտվությունը. ինտերնետի համար անհրաժեշտ է նշել կայքը (երը):
 • Թույլտվության տևողությունը:


6. Հոգաբարձուների խորհուրդ

6.1. Վարչական խորհուրդ (Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիր հիմնադրամ)

ՎԽ-ը հաստատում է՝

Դպրոցի նախագիծը ՝ վարչական խորհրդի առաջարկությամբ:

Հիմնարկի անձնակազմի շարունակական վերապատրաստման պլանը:

Հիմնարկի աշխատակազմի աշխատատեղերը (ստեղծումը, ճնշումը և վերափոխումը):

ՎԽ-ը քվեարկում է դպրոցի բյուջեն և ստուգում է կիրառությունը ։

ՎԽ-ը համակարգում է ֆրանսիական դպրոցի կողմից պահանջվող դրամահավաք միջոցառումները` դպրոցի զարգացման համար անհրաժեշտ ներդրումներին աջակցելու համար։

Խորհրդի ներքին քննարկումները մնում են գաղտնի և ենթակա են մասնակիցների կողմից պահպանման։

Հիմնադրամի ղեկավարը վարչական խորհրդի որոշումները հաղորդում է դպրոցի խորհրդի, աշակերտների ծնողների և հաստատության աշխատողներին:

6.2. Դպրոցի խորհուրդ

Դպրոցի խորհուրդը հաստատության գործերը կարգավորող հիմնական մարմինն է: Նա իրավասու է առաջին և երկրորդ աստիճանի համար: Նա իրավասու է դպրոցի մանկավարժական և կրթական խնդիրներին վերաբերող ամեն ինչի համար: Դպրոցի խորհուրդը կարող է, իր նախաձեռնությամբ կամ դպրոցի ղեկավարի խնդրանքով, կարծիք հայտնել դպրոցի կյանքի հետ կապված ցանկացած հարցի վերաբերյալ:

Դպրոցի խորհրդի հատկանիշները.

Դպրոցի խորհուրդը ընդունում է.

— հիմնադրման նախագիծը,

— հաստատության գործունեության կանոնները նախապատրաստական մարմիններին խորհրդակցելուց հետո,

— դպրոցական ժամերն ու ուսումնական տարվա օրացույցը,

— կողմնորոշման տարեկան կրթության պլանը,

— հաստատության աշխատակազմի շարունակական վերապատրաստման պլանը,

— դպրոց-քոլեջի խորհրդի տարեկան գործողությունների ծրագիրը,

Դպրոցի խորհուրդը քվեարկությամբ ձևավորված եզրակացություն է տալիս.

— հիմնարկի աշխատակազմի աշխատանքային քարտեզը.

— առաջարկներ կրթական կառույցների զարգացման համար,

— մարզական ասոցիացիայի և ակումբների գործունեության ծրագիրը,

— աշխատակազմի հիգիենայի, անվտանգության և աշխատանքային պայմանների պայմանները.

— հարցեր, որոնք վերաբերում են աշակերտների ծնողների ընդունելությանն ու տեղեկատվությանը, դպրոցի կյանքում նրանց մասնակցության ընդհանուր պայմաններին,

— դպրոցական էքսկուրսիաների ծրագրավորում և ֆինանսավորում,

— կրթական կյանքի կազմակերպում,

— կրթական խորհրդին ներկայացնելուց հետո աշխատակազմին վերապահված առանձնահատուկ առաջադրանքներ.

— հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների ընդունելություն ու խնամք,

— դպրոցական սննդի կազմակերպում:

Բյուջեն և ֆինանսական հաշիվը դպրոցական խորհրդին մանրամասն տեղեկությունների մասն են ներկայացնում:

Դպրոցի խորհրդի կազմը և գործունեությունը

Դպրոցի խորհուրդը եռակողմ մարմին է, որը կազմված է հավասար թվով պաշտոնատար անձանցից, որոնք ներկայացնում են վարչակազմը, աշխատակազմի ներկայացուցիչները, ծնողական և աշակերտական ներկայացուցիչները:

Դպրոցի խորհուրդը կառավարում է դպրոցի տնօրենը: Ժողով է կազմակերպվում դպրոցի ղեկավարի նախաձեռնությամբ առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ:

— Քվեարկության իրավունքով մանդատ ունեցող անդամներ (կախված հաստատության չափից)՝

-Վարչակազմի անդամներն են՝

— Դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարը կամ նրա ներկայացուցիչը,

— Համագործակցության և մշակութային գծով խորհրդատուն կամ նրա ներկայացուցիչը.

— Ֆրանսիայի հյուպատոսը կամ նրա ներկայացուցիչը.

— Դպրոցի ղեկավարը.

— Տնտեսվարը,

— Գլխավոր հաշվապահը։

 • Դասավանդող և կրթական անձնակազմի և վարչական և սպասարկող անձնակազմի ներկայացուցիչներ
 • Միջին դպրոցի ծնողական և աշակերտական ներկայացուցիչները

— Խորհրդատվական ձայն ունեցող անդամներն են՝

— տվյալ ընտրատարածքի հյուպատոսական խորհրդատուները,

— ավագ դպրոցի պատվիրակ խորհրդի փոխնախագահը,

— հիմնադրամի վարչական խորհրդի երկու ներկայացուցիչ։

6.5. Մանկավարժական, ուսուցչական և փուլային խորհուրդ

Սրանք խորհրդակցական մարմիններ են, որոնք կարգավորում են դպրոցական խորհրդի մանկավարժական հարցերն ու առաջարկները:

6.6. Առողջապահության կրթության և քաղաքացիության հանձնաժողով

Առաքելություններ՝

Առողջապահության կրթության և քաղաքացիության հանձնաժողովն ունի հետևյալ առաքելությունները.

— Այն նպաստում է քաղաքացիության կրթությանը;

— Այն պատրաստում է բռնության կանխարգելման ծրագիրը.
— Այն առաջարկում է այնպիսի գործողություններ, որոնք կօգնեն դժվարություն ունեցող ծնողներին

— Այն սահմանում է առողջապահության կրթության և ռիսկային վարքի կանխարգելման ծրագիր:

Կազմությունը՝

ԱԿՔՀ- ը, որը վարում է դպրոցի ղեկավարը, դպրոցի կառավարման մաս է: Այն ներառում է.

— հաստատության կրթական, սոցիալական և առողջապահական անձնակազմը.

— ուսուցչական կազմի ներկայացուցիչներ, ծնողներ և աշակերտներ, որոնք նշանակվել են դպրոցի ղեկավարի կողմից, դպրոցի խորհրդի անդամների առաջարկությամբ, որոնք պատկանում են իրենց համապատասխան կատեգորիաներին.

Գործունեություն՝

Առողջապահության և քաղաքացիության կրթության հանձնաժողովը հանդիպում է դպրոցի ղեկավարի նախաձեռնությամբ կամ դպրոցի խորհրդի պահանջով:

6.7. Առողջապահության և անվտանգության հանձնաժողով

Դպրոցի խորհուրդը առողջապահության, անվտանգության և աշխատանքային պայմանների հանձնաժողովին է պատվիրակում հետևյալ ոլորտները.

— դպրոցական սնունդի առաջարկը.

— աշակերտների և անձնակազմի անվտանգության դասընթացների խթանում.

— ներդրումը հաստատությունում առողջության և անվտանգության պայմանների բարելավման գործում.

— հանձնաժողովը շահագրգռված է աշակերտների և աշխատողների աշխատանքային պայմաններով.

— նա այցելում է հաստատության բոլոր տարածքները.

— տեսակետներ է տալիս և առաջարկություններ անում. այդ կարծիքները կդառնան հանդիպած դժվարությունների և հաշվեկշիռների վերլուծության ձևեր.

— այն փնտրում է հանձնաժողովի կարծիքներին խիստ բնույթ հաղորդելու մեթոդաբանություն ՝ հիմնված համապատասխան և օբյեկտիվ չափանիշների և ցուցիչների վրա. թվաքանակ, հաճախականություն, պատահարների կամ միջադեպերի բնույթ և ծանրություն, ռիսկերի գնահատում;

— իրականացնում է ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ ռիսկերի բնույթի, տեղի ունեցած վթարների կամ միջամտության դեպքերի, ինչպես նաև դրանց լուծման միջոցների վերաբերյալ.

— այն ստեղծում է աշխատանքային խմբեր ՝ գործը քննելու համար:

6.8. Աշակերտական խորհուրդ

Միջին դպրոցի և ավագ դպրոցի կրթական կազմից, ծնողներից և աշակերտներից կազմված այս խորհուրդը նպատակ ունի.

Ներգրավել և հզորացնել աշակերտներին դպրոցի գործունեության մեջ.

Ստեղծել պատասխանատվության զգացողություն ՝ համարելով դրանք որպես հաստատված դերակատարներ և հաստատության ներսում զրուցակիցներ.

Խթանել մեծահասակների և աշակերտների միջև կյանքի և դպրոցական աշխատանքի շուրջ երկխոսության դինամիկան։

6.9. Շարունակական վերապատրաստում

Վերապատրաստման ընթացքը դպրոցի ղեկավարի լիազորությունների ներքո է:

Այն բաղկացած է.

— դպրոցի ղեկավարը.

— տնտեսվար;

— առաջին աստիճանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ.

— երկրորդ աստիճանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ.

Աշխատակազմի ներկայացուցիչները կամավորներ են, որոնք նշանակվում են դպրոցի խորհրդի ընտրված ներկայացուցիչների կողմից:

Վերապատրաստման բաժինը տարեկան մի քանի անգամ հանդիպում է և առնվազն.

— Ուսումնական տարվա սկզբում (N տարի) ՝ N + 1 ուսումնական տարվա համար դպրոցական աշխատողների վերապատրաստման կարիքները պարզելու և առաջնահերթություն տալու համար ՝ դպրոցի նորացված ծրագրի և դպրոցի ուսումնական կարիքների վերլուծությունից հետո: Այն նաև սահմանում է հայտեր ընտրելու չափանիշները (տարի N);

— Գրանցումները փակելուց հետո վերլուծել գրանցման անհատական ​​դիմումները և դպրոցին առաջարկել հաստատության համար ընտրված թեկնածուների ցուցակը: Այս առաջարկը հիմնված է այն շարունակական ուսումնական ստորաբաժանման կողմից նախկինում սահմանված չափանիշների վրա.

— Ուսումնական տարվա ավարտին ` անցկացնել վերապատրաստման, որոնցում մասնակցում են դպրոցի աշխատակիցները և կազմում ուսումնական առաջարկություններ N + 1 ուսումնական տարվա համար: Այս զեկույցը ուղարկվում է զոնայի կառավարման հանձնաժողովին (CPM):

6.10. Ուսումնական հանձնաժողով

Այս հանձնաժողովը, որը վարում է դպրոցի ղեկավարը կամ նրա ներկայացուցիչը, ներառում է դպրոցի աշխատակիցներ, ներառյալ առնվազն մեկ ուսուցիչ և առնվազն մեկ ծնող: Դրա կազմը որոշվում է դպրոցի խորհրդի կողմից և ընդգրկվում է հաստատության գործունեության կանոնակարգում, որը ամրագրում է իր գործունեության ձևերը:

Անհրաժեշտության դեպքում ասոցացվում է ցանկացած անձի, որը կարող է բերել այնպիսի տարրեր, որոնք թույլ կտան ավելի լավ ընկալել տվյալ աշակերտի իրավիճակը:

Դրա առաքելությունն է ուսումնասիրել այնպիսի աշակերտի իրավիճակը, որի վարքագիծը չի համապատասխանում դպրոցական կյանքի կանոններին և խրախուսել անհատական ​​կրթական պատասխանի որոնումը:

Նա նաև խորհրդակցում է մի քանի աշակերտների մասնակցությամբ միջադեպերի դեպքում:

Կրթության կոմիտեն վերահսկում է կանխարգելման և օժանդակ միջոցառումների իրականացումը, հաշվետվողականության միջոցառումները և պատժամիջոցների նկատմամբ այլընտրանքային միջոցառումները:

6.11. Կարգապահական խորհուրդ

Այն գումարվում է դպրոցի ղեկավարի խնդրանքով` հաստատության ներսում ընթացակարգային կանոններին կամ խոշոր միջադեպին չհամապատասխանելու համար:

Կազմը՝

Ընտրելու իրավունք ունեցողներ՝ Տնօրենը, որը նախագահում է խորհուրդը և կառավարիչը,

6 նշանակված անդամ՝ 2 ուսուցիչների ներկայացուցիչ, 2 ծնողների ներկայացուցիչ և աշակերտական 2 ներկայացուցիչ

Յուրաքանչյուր ընտրված անդամի համար փոխարինողը նշանակվում է նույն պայմաններով:

Ընտրելու իրավունք ունեցողները չունեն փոխարինող և բացակայության դեպքում չեն փոխարինվում:

Առաքելությունները՝Կարգապահական խորհրդին դիմելը ենթակա է կարգապահական վարույթի: Այն հանդիպում է հակասական ձևով քննելու ընթացակարգի կանոնների ամենալուրջ ձախողումները: Ընթացակարգը շատ խիստ է և կարող է բողոքարկվել անկանոնության դեպքում: