Events

Pasta & Prosecco- ին նվիրված միջոցառում

Լորեմ Իպսումը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է։ Սկսած 1500-ականներից՝ Լորեմ Իպսումը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է։

Լորեմ Իպսումը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է։ Սկսած 1500-ականներից՝ Լորեմ Իպսումը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է։

The Clairemont High School junior received the honor from the youth division of the international animal rights organization People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Mr. Clayton Thornton, a Libby Award winner

Eligibility

Լորեմ Իպսումը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է։ Սկսած 1500-ականներից՝ Լորեմ Իպսումը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է։

Լորեմ Իպսումը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է։ Սկսած 1500-ականներից՝ Լորեմ Իպսումը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է։

Join event

2016-3-16 8:00 am 2016-5-16 9:00 pm Europe/London Pasta & Prosecco- ին նվիրված միջոցառում Լորեմ Իպսումը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է։ Seattle, IL85976, US
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×