Լեզուների դասավանդումը

Ֆրանսերեն

Գրավոր և բանավոր ֆրանսերենը կայանում է բոլոր առարկաների դասավանդման և դպրոցում շփման լեզուն: Ֆրանսիական դպրոցը միայն ֆրանսերեն սովորելու դպրոցը չէ, այստեղ սովորում են ֆրանսերենով:
Ֆրասնսերենը, որպես սովորելու լեզվի դասընթացներ են առաջարկվում նորեկ աշակերտների համար 3 օղակից սկսած /3-րդ դսարան- CE2/:

Հայոց լեզու

Հայոց լեզուն դասավանդվում է բոլոր դասարաններում, շաբաթական 2 ժամով:

Անգլերեն

Անգլերենը դասավանդվում է բոլոր տարրական դասարաններում շաբաթական 1.30 ժամով: Միջին և ավագ դպրոցում` 3-4 ժամ շաբաթական:

Ռուսերեն

Կազմակերպվում են արտադասարանական պարապմունքներ ցանկացողների համար: Այդ պարապմունքների վճարը չի նեռարվում ուսման վարձի մեջ:

flag-button-round-250 (3)
flag-round-250 (2)

Այլ լեզուներ

8-րդ /4ième/- դասարանից սկսած առաջարկվում են 2-րդ օտար լեզվի դասընթացներ:
Գերմաներեն
Իսպաներեն
Ռուսերեն
Չինարեն