Հաստատության նախագծի հիմնահարցեր 2020-2023

Հիմնահարց 1. Ֆրանսերենի և հայոց լեզվի տիրապետում

 • Բարելավել բոլոր աշակերտների ֆրանսերեն և հայերեն լեզուների մակարդակը։
 • Կարևորել ֆրանսիական մշակույթը և հայկական մշակույթը:
 • Ամրապնդել ֆրանսերենի տիրապետումը աշխատակիցների համար:

Հիմնահարց 2. Համատեղ կրթական ուղի փոքր խմբից մինչև տերմինալ

 • Ստեղծել, խթանել և ներդաշնակեցնել աշակերտների ուղիները մանկապարտեզից մինչև ավագ դպրոց:
 • Համախմբել աշակերտի լեզվական դասընթացը, լեզվական վկայագրեր ստանալու հնարավորությունը:
 • Ամրապնդել գիտական և տեխնիկական մշակույթը
 • Մշակել թվային մշակույթ և նոր տեխնոլոգիաներ
 • Բարելավել հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների, ուսման կամ այլ խնդիրներ ունեցող անձանց ներգրավումը:
 • Աշխատել ընդհանուր մշակույթի գնահատման վրա
 • Մշակել աշակերտների հումանիստական մշակույթը `հասկանալու ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերները: Ստեղծել համերաշխության ծրագրեր:

Հիմնահարց 3. Ապրել և լինել միասին

 • Համընդհանուր ինքնության ամրապնդմամբ
 • Նպաստել ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված քաղաքացիության խթանմանը:
 • Զարգացնել համոզվածությունը և խթանել բարեկեցությունը:
 • Զարգացնել շրջակա միջավայրի և հյուրընկալող երկրի նկատմամբ հարգանքը: Բացահայտել
  այն նախագծերը, որոնք պետք է հասնեն հատուկ նպատակների: