Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրի աշակերտների և անձնակազմի համար ընդունման ընթացակարգ